RÚVZ Dunajská Streda         T E R Ü L E T I      K Ö Z E G É S Z S É G Ü G Y I      H I V A T A L      D U N A S Z E R D A H E L Y Logo
Cím:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefon:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Osztályok
- Szervezési és Dokumentációs Osztály
- Környezet- és Település-Egészségügyi Osztály
- Munkaegészségügyi Osztály
- Élelmezés- és Táplálkozás-Egészségügyi Osztály
- Gyermek- és Ifjúság-Egészségügyi Osztály
- Epidemiológiai Osztály
- Egészségnevelési Osztály
Információk
A hivatal szervezeti felépítése
Honlaptérkép
Elérhetőségek
 

Gyermek - és Ifjúság – Egészségügyi Osztály

 

            A gyermek- és ifjúsághigiénia feladata a fejlődő szervezetre kiható élet-és munkakörülmények, valamint életmód tanulmányozása és értékelése az egyes életszakaszok alaki-, érzelmi és élettani sajátosságainak figyelembevételével.

Meghatározó tevékenységünk:

-         a gyermekek és az ifjúság egészségi állapotának megfigyelése és értékelése,

-         a fejlődésben lévő szervezetet befolyásoló pozitív és negatív környezeti hatások tanulmányozása,

-         a környezeti tényezők és az egészségi állapot kölcsönhatásának elemzése

-         a közegészségügyi alapismeretek és az egészséges életmód alapjainak elmélyítése érdekében végzett egészségnevelési munka,

-         intézkedések és programok kidolgozása, megvalósítása és értékelése a felnövekvő nemzedék egészségének és egészséges életmódjának védelme és megszilárdítása, valamint a kiválasztott betegségek és rendellenességek kialakulásának megelőzése érdekében,

-         az egészséges élet- és munkakörülmények kialakítását és védelmét biztosító követelmények meghatározása és betartásának ellenőrzése,

-         az állami közegészségügyi felügyelet keretében végzett ellenőrző és véleményező tevékenység,

-         tanácsadói és szakvéleményezői szolgáltatás biztosítása.