RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Kontakty

  Telefón E-mail
Ústredné telefónné číslo a e-mail 5911211 ds.ruvz@uvzsr.sk
Vedúca oddelenia organizačno-dokumentačné 5911233 ds.odo@uvzsr.sk
Oddelenie organizačno-dokumentačné 5911242 ds.ood@uvzsr.sk
Hospodársko - technická činnosť 5911259  
Informatika 5911257 ds.informatika@uvzsr.sk
Vedúca oddelenia hygieny životného prostredia 5911237 ds.hzp@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia 5911265, 5911236, 5911240  
Vedúca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva 5911238 ds.ppl@uvzsr.sk
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 5911246, 5911247, 5911249  
Vedúca oddelenia hygieny výživy 5911251 ds.hv@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy 5911244, 5911256, 5911248, 5911250  
Vedúci oddelenia hygieny detí a mládeže 5911254 ds.hdm@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže 5911253  
Vedúci oddelenia epidemiológie 5911234 ds.epidemiologia@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie 5911235, 5911239, 5911258  
Oddelenie podpory zdravia a výchova k zdraviu 5911263, 5911262 ds.zv@uvzsr.sk