RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 

Mapa stránok


- SK

Oddelenia:
- Oddelenie organizačno-dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum

Informácie:
- Informácie

Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné:
- Datasety, zmluvy, objednávky, faktúry, verejné obstarávanie, zoznam dlžníkov a iné

Organizačné členenie:
- Organizačné členenie

Mapa stránok:
- Mapa stránok

Kontakty:
- Kontakty

- HU

Osztályok:
- Szervezési és Dokumentációs Osztály
- Környezet- és Település-Egészségügyi Osztály
- Munkaegészségügyi Osztály
- Élelmezés- és Táplálkozás-Egészségügyi Osztály
- Gyermek- és Ifjúság-Egészségügyi Osztály
- Epidemiológiai Osztály
- Egészségnevelési Osztály

Információk:
- Információk

A hivatal szervezeti felépítése:
- A hivatal szervezeti felépítése

Honlaptérkép:
- Honlaptérkép

Elérhetőségek:
- Elérhetőségek

- EN