RÚVZ Dunajská Streda REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA   SO   SÍDLOM   V   DUNAJSKEJ   STREDE Logo
Adresa:
Veľkoblahovská č.1067/30
929 01 Dunajská Streda
    E-mail:
    ds.ruvz@uvzsr.sk.
 
Fax:
++421   31   5911260
 
    Telefón:
    ++421   31   5911211
 
   
SK  HU  EN
Oddelenia
- Oddelenie organizačno - dokumentačné
- Oddelenie hygieny životného prostredia
- Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
- Oddelenie hygieny výživy
- Oddelenie hygieny detí a mládeže
- Oddelenie epidemiológie
- Oddelenie podpory zdravia a poradenské centrum
Informácie
Povinné zverejnenie - datasety, zmluvy, objednávky, faktúry a iné
Organizačné členenie
Mapa stránok
Kontakty
 
Oddelenie podpory zdravia a výchova k zdraviu
(OPZaVZ)

Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia je určené všetkým obyvateľom okresu Dunajská Streda, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie. V OPZaPC poskytujeme služby bezplatne.

Úlohou OPZaVZ je:

·       aktívne a cielene oslovovať ľudí a zrozumiteľnou formou sprostredkovať informácie o rizikových faktoroch srdcovo-cievnych a iných tzv. chronických ochoreniach (CHO) a ich súvislostiach so spôsobom života

·       realizovať poradenstvo – vrátane motivácie klienta pri eliminácii rizikových faktorov CHO a pri optimalizácii životného štýlu

Základná poradňa - realizujeme nasledovné vyšetrenia (odbery):

1.     anamnestické: rodinná anamnéza, osobná anamnéza, stravovacie zvyklosti, úroveň pohybovej aktivity

2.     biochemické – uskutočňuje sa z kapilárnej krvi (krv z prsta): celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy, glukóza

3.     antropometrické a klinické: telesná výška a hmotnosť, obvod pása a bokov, krvný tlak

Komplexné vyšetrenie trvá v priemere cca 15 minút, odborná konzultácia s verejným zdravotníkom, diétnou a rehabilitačnou sestrou trvá podľa potreby klienta.

Klient musí byť pred odberom krvi nalačno (minimálne 8 hodín pred odberom by nemal konzumovať jedlo, vodu môže piť), minimálne 2 hodiny pred vyšetrením by mal abstinovať od  nikotínu.

Večer pred vyšetrením nedoporučujeme konzumovať:

  • potraviny s vyšším obsahom
   • tukov (napr. mäsové výrobky, paštéky, vysokotučné mlieko a mliečne výrobky a pod.)
   • jednoduchých cukrov (napr. čokolády, zákusky, kompóty a pod.).
  • alkohol

Ak užívate pravidelne lieky (napr. kvôli ochoreniu srdca, vysokému tlaku krvi a pod.) a nemôžete posunúť užitie liekov na čas po odber krvi, môžete:

 • byť uprednostnený pri vyšetrení (potrebné minimálne 1 deň vopred nahlásiť)
 • užiť lieky pred odberom s nápojom bez cukru a kofeínu a oznámiť  to pracovníkom OPZaPC pred vyšetrením.

 

Komplexné vyšetrenie a poradenské služby poskytujeme v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede na adrese Veľkoblahovská č.1067/30, 929 01 Dunajská Streda v utorok a vo štvrtok od 8:00 – 12:00 hod.

 

 

Do OPZaPC sa môžete objednávať, resp. bližšie informácie môžete získať:

1)        osobne:             na adrese viď. vyššie

2)        telefonicky:      0315911263,031/5911262,031/5911261

3)        e-mailom:         ds.zv@uvzsr.sk

 

Bezplatné služby Základnej poradne poskytujeme – na základe dohody - aj vo forme výjazdov do vybraných pracovísk (školy, úrady, firmy, atď….) v okrese Dunajská streda.

 

 

Informácie oddelenia:

"Medzinárodný deň bez fajčenia" (pdf, 69 kB)

Svetový deň diabetu (pdf, 246 kB)

Svetový deň osteoporózy (pdf, 250 kB)

"Svetový deň bez tabaku" - 2022 (pdf, 94 kB)

Svetový deň obezity (pdf, 761 kB)

Svetový deň proti rakovine 2022 (pdf, 324 kB)

Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2015 - 2020 (pdf, 55 kB)

Európsky týždeň boja proti drogám 2021 (pdf, 48 kB)

Svetový deň diabetu 14.11.2021 (pdf, 39 kB)

Svetový deň Alzheimerovej choroby - september 2021 (pdf, 2,49 MB)

Svetový deň hepatitídy 2021 (pdf, 128 kB)

"Svetový deň bez tabaku" - 2021 (pdf, 284 kB)

„Vyzvi srdce k pohybu“ - 2021 (pdf, 619 kB)

Svetový deň AIDS 2019 (pdf, 85 kB)

"Svetový deň srdca 2019" (pdf, 58 kB)

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (pdf, 54 kB)

Svetový deň bez tabaku (pdf, 273 kB)

Európsky týždeň boja proti drogám 2018 (pdf, 149 kB)

Alzheimerova choroba (pdf, 163 kB)

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (pdf, 97 kB)

12.04.2018 – Svetový deň zdravia (pdf, 43 kB)

12. - 18. marca 2018 TÝŽDEŇ MOZGU (pdf, 362 kB)

"POHYBOM KU ZDRAVIU" (pdf, 117 kB)

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE (pdf, 344 kB)

1. december - Svetový deň boja proti AIDS (pdf, 85 kB)

Európsky týždeň boja proti drogám (pdf, 159 kB)

Svetový deň diabetu 14.11.2017 (pdf, 305 kB)

10. október - Svetový deň duševného zdravia (pdf, 273 kB)

MOST - MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH (2017) (pdf, 39 kB)

10. máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu (pdf, 115 kB)

7. apríl 2017 – Svetový deň zdravia (pdf, 99 kB)

20.marec - Svetový deň ústneho zdravia (pdf, 48 kB)

20.3. - 11.6.2017 Výzvi srdce k pohybu (pdf, 813 kB)

13. - 19. marca TÝŽDEŇ MOZGU (pdf, 3,83 MB)

1. december - Svetový deň boja proti AIDS (pdf, 83 kB)

Svetový deň diabetu (pdf, 35 kB)

Celoslovenská súťaž "Najlepšia protidrogová nástenka" (pdf, 522 kB)

Svetový deň duševného zdravia - 10. OKTÓBER (pdf, 85 kB)

Október - mesiac úcty k starším (pdf, 41 kB)

Kampaň MOST - Deň srdca (pdf, 76 kB)

Svetový deň zdravia 7. apríl 2016 (pdf, 47 kB)

4. február 2016 - Svetový deň proti rakovine (pdf, 279 kB)

HIV/AIDS (pdf, 41 kB)

Svetový deň diabetu (pdf, 78 kB)

Kampaň MOST - Deň srdca (pdf, 75 kB)

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS) (pdf, 44 kB)

Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny (pdf, 240 kB)

Naše aktivity na rok 2014 (pdf, 21 kB)

Európsky deň ústneho zdravia 2014 (pdf, 55 kB)

Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt (pdf, 6,85 MB)

Diabetes (pdf, 91 kB)

Naše aktivity na rok 2013 (pdf, 6,33 MB)

Vplyv pohybovej aktivity na zdravie (pdf, 19 kB)

Význam pitného režimu pre človeka (pdf, 48 kB)